Klaidos:
- Žodžio "kitas žodis" mūsų žodyne dar nėra.