Klaidos:
- Žodžio "agurkine" mūsų žodyne dar nėra.