Klaidos:
- Žodžio "alkoholikas" mūsų žodyne dar nėra.