Klaidos:
- Žodžio "daina" mūsų žodyne dar nėra.

Panašūs žodžiai:

partizanai (dainava)