Klaidos:
- Žodžio "duodi-danti" mūsų žodyne dar nėra.