Klaidos:
- Žodžio "galvinute" mūsų žodyne dar nėra.