Klaidos:
- Žodžio "gerbejas" mūsų žodyne dar nėra.