Klaidos:
- Žodžio "japonija" mūsų žodyne dar nėra.