Klaidos:
- Žodžio "kitas-zodis" mūsų žodyne dar nėra.