Klaidos:
- Žodžio "odekolonas" mūsų žodyne dar nėra.