Klaidos:
- Žodžio "piknikas" mūsų žodyne dar nėra.