Klaidos:
- Žodžio "skalavimo-skystis" mūsų žodyne dar nėra.