Klaidos:
- Žodžio "svaigalas" mūsų žodyne dar nėra.