Klaidos:
- Žodžio "telefonas" mūsų žodyne dar nėra.