Klaidos:
- Žodžio "treninginis" mūsų žodyne dar nėra.