Klaidos:
- Žodžio "vakarelis" mūsų žodyne dar nėra.