Klaidos:
- Žodžio "veislynas" mūsų žodyne dar nėra.